Nowe screeny z modu Cold War Rearmed!
data: 09.12.2007 | 00:36 | autor: Red | komentarze: 0
Na forum BIS pokazano nowe screeny z nadchodz?cej oficjalnej modyfikacji do Armed Assault - Cold War Rearmed. Wi?cej screenów mo?na znale?? w okolicach 104 strony w tym temacie.


Operation Flashpoint 2: Dragon Rising - nowe screeny
data: 07.12.2007 | 20:11 | autor: Itan | komentarze: 0
Na serwisie PCGames.de pojawi?y si? kolejne screeny z OFP2, lecz nadal trudno ustalic, czy s? to screeny z gry.


ArmA Edit - kolejny update
data: 07.12.2007 | 18:27 | autor: Itan | komentarze: 0
Chris Henderson wyda? kolejna poprawk? popularnego narz?dzia dla mapmakerów - Arma Edit i wersja nosi miano:

Version 1.2.8000 DATE: 11/26/07

Zmiany:
- Naprawione b?edy w Description Wizard,
- Naprawiony link do COMREF na OFPEC.com,
- Dodana mo?liwo?c robienia kilku paragrafów w brefingu i notatniku,
- inne drobne naprawy

Arma Edit v 1.2.8000


Rozpocz?cie prac - FWW2 Finland At War 1939-1945
data: 07.12.2007 | 18:13 | autor: Itan | komentarze: 0
Z okazji 90tej rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci przez Finlandi?, Von Rundstedt og?osi? wczoraj, ?e wraz ze swoj? ekip? ruszaj? z modem oficjalnie nazwanym jako Finland At War 1939-1945 .
Projekt ten jest kontynuacj? "Armowsk?" porzednika z OFP, który to powsta? z idei wojen, jakie Finlandia przesz?a w okresie Drugiej Wojny ?wiatowej. Ekipa Finland At War jest niewielka, lecz zmotywowana i oddana projektowi, co nie powinno nikogo dziwic.

Je?li ktokolwiek chcia?by pomóc w realizacji projektu, poprzez udost?pnienie modeli, lub innych pomocnych narz?dzi, jest proszony o kontakt.

Aktualnie autor poszukuje:
- Model makerów
- Textur makerów
- Map makerów
- Animatorów
- Sound-voice makerów

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na ich strone

FWW2 - Finland At War 1939-1945 Website


A oto kilka screenów z efektów ich pracy
Codemasters i silnik EGO
data: 07.12.2007 | 14:26 | autor: Itan | komentarze: 0
Dnia dzisiejszego Codemasters ujawni?o kilka konkretów dotycz?cych nadchodz?cej gry Operation Flashpoint 2: Dragon Rising i silnika EGO.
Jak si? doczytujemy, silnik Codemasters - EGO (2ga generacja Neona), który b?dzie nap?dza? Race Driver: GRID, ma znale?? swoje zastosowanie równie? w polach bitew OFP2.

Bryan Marshall, szef technologiczny Codemasters o nowej technologi:
"Jeste?my teraz w momencie, w którym tak przyspieszamy rozwój technologii, aby wycisn?? jak najwi?cej z wiod?cych platform"

Projekt poch?on?? Codemasters 84.3 miliony dolarów i przewy?sza sume zainwestowan? w rozwój technologiczna o 150%, w porównaniu z rokiem poprzednim(czas liczony od 30.06.06 do 30.06.07).

A do jeszcze wi?kszego smaczku dodam najnowszy screen:
?ród?o: Press Release Codemasters®

Poprawka i nowe modele Villasa
data: 07.12.2007 | 13:35 | autor: Itan | komentarze: 0
Villas na forum Arma.com.pl wyda? poprawke, która:

Villas:"...a po za tym tu i w nowym ww2 zastosowa?em "sztuczk?" by poprawi? grywalno??
mianowicie wiele osób nerwowa?o, gdy AI z daleka nam skraca?o ?ycie za 1 lub 2 w ostateczno?ci 3 strza?em
wi?c zrobi?em sztuczke, teraz AI ma 2 razy gorsz? celno?? jak gracz, mo?e to jako? wyrówna ich nadzwyczaj dobre umiej?tno?ci,
póki co to mo?na wypróbowa? w nowej
"szybkiej poprawce" do WW2"

"ta wersja zawiera tylko nowe modele ?o?nierzyków, przygotowane jako-tako, ale i tak lepsze ni? reskiny SLA"

Dr.Rebus's Italian Soldiers - poprawka v.1.01
data: 06.12.2007 | 20:40 | autor: Itan | komentarze: 0
Dr.Rebus na forum BIS-u wyda? poprawk?, który usuwa skrypt twarzy, powodowuj?cy bugi w custom face'ach graczy.

"Here the link to download v.1.01 of our units without face scripts that did those problems with custom faces:"
DOWNLOAD via ArmA.info - Italian Soldiers v.1.01 Patch
Potrzebne addony
DOWNLOAD via ArmA.info - Italian Weapons
Piechota FLCV Cameron'a McDonalds'a
data: 06.12.2007 | 19:33 | autor: Itan | komentarze: 29
Cameron McDonald upublikowa? na forum Bohemii Interactive nowe screeny swojej piechoty z FLCV (Fight Load Carrying Vest). Napewno niejednemu czytelnikowi teraz leci ?linka z ust, ogl?daj?c te screeny :)

Raport z prac autora:

"Nie wykluczam, ?e wykonam jeszcze jeden LBV (Load Bearing Vest) i przypinan? wersje FLCV dla ró?norodno?ci. Potem nadejdzie czas na zrobienie ca?ego oddzia?u."

Przy okazji kilka ciekawostek zwi?zanych z tematem:

Tekst alternatywny

Kamizelka MOLLE I LOAD BEARING VEST (LBV) sk?ada si? z 3 po??czonych cz??ci: dwóch paneli przednich pokrytych ta?mami do zaczepienia ?adownic oraz z szelek no?nych w kszta?cie litery H.
Na ka?dym panelu, wykonanym z drobnej zielonej siatki, znajduje si? po osiem ta?m ró?nej d?ugo?ci do przy??czania ekwipunku oraz po trzy punkty do pod?a?zenia pasa. Panele przednie ??cz? si? ze sob? za pomoc? dwóch klamer Fastex z czarnego tworzywa. Jedna znajduje si? na wysoko?ci brzucha a druga klatki piersiowej. Na górze panele przechodz? w szerokie, mi?kkie szelki, które nast?pnie zw??aj? si? i ??cz? na dole z pasem. Mo?na regulowa? d?ugo?? tych szelek oraz ich szeroko?? na wysoko?ci karku. U?ycie kroju litery H zamiast "pe?nych pleców" oraz siatki na panelach polepsza wentylacj? i zapobiega przegrzaniu.

Tekst alternatywny

Natomiast, obecnie u?ywany MOLLE II FIGHTING LOAD CARRYING VEST (FLCV) jest kamizelk? zintegrowan? z pasem g?ównym (MOLLE I LBV jest wycofywany). Na obu panelach znajduje si? po osiem ta?m ró?nej d?ugo?ci, z tego trzy na pogrubionym pasie. Panele ??cz? si? na wysoko?ci pasa oraz na wysoko?ci klatki piersiowej za pomoc? klamr Fastex. Pas jest mi?kko wy?cie?any i od wewn?trz umieczono na nim siateczk?, dzi?ki czemu stworzono wewn?trzne kieszenie.

Kwesti? sporn? pozostaje fakt zintegrowania pasa z kamizelk?. W MOLLE I LBV mo?na by?o odmontowa? pas, gdy by?a niepotrzebna ca?a reszta i nosi? na nim np. kabur? z broni? krótk?. Obecnie jest to niemo?liwe i ?o?nierz musi albo nosi? ca?y czas kamizelk? albo zaopatrzy? si? w kabur? udow?.
FDF Sound Pack 1.3
data: 03.12.2007 | 20:47 | autor: Red | komentarze: 0
Ekipa modu Finnish Defence Forces udost?pni?a now? wersj? Sound Packa (1.3) do Armed Assault. Paczka nie podmienia ?adnych oryginalnych plików.

FDF Sound Pack 1.3 do dzia?ania wymaga Armed Assault w wersji 1.08 i dodatku Queen's Gambit!FTP @ ArmA.info - FDF Sound Pack 1.3 [84,1 MB]

FTP @ ArmA.info - plik sygnatury fdf.bikey
Vietnam: The Experience
data: 03.12.2007 | 20:25 | autor: Red | komentarze: 0
Snake Man wyda? swojego znanego moda Vietnam: The Experience pod Armed Assault! Jest to na razie bardzo wczesna wersja, ale autor podkre?la, ?e ca?kiem nie?le sprawdza si? w multi.

- nie ma jeszcze tekstur typu normal i specular
- tylko trzy nowe modele ?o?nierzy
- brak misji i kampanii (oprócz tej na naszym serwerze)
- brak cieni na statycznych obiektach
- b??dy w pliku arma.rpt

FTP @ ArmA.info - Vietnam: The Experience [279 MB]
Wrzesie? 1939 - nowe screeny
data: 18.11.2007 | 16:17 | autor: Red | komentarze: 0
Ekipa modu Wrzesie? 1939 pokaza?a kilka nowych screenów addonów, nad którymi pracuj?. Poni?ej mo?na zobaczy? lekki czo?g 7TP oraz samoloty PZL.37 ?o?, PZL.23 Kara?, PZL P.11c:
Samochody Rick'a
data: 18.11.2007 | 16:01 | autor: Red | komentarze: 0
Rick zademonstrowa? screeny samochodów, nad którymi pracuje na forum ArmA.info

Po sformatowaniu dysku twardego oraz dostaniu ogromnej dawki motywacji, powróci?em! Ogromna cz??? pracy zosta?a skasowana (w tym Gallardo i RS4), jedynie C6 si? zapisa?...

Bunkry A?SR 1938-1945
data: 18.11.2007 | 15:34 | autor: Red | komentarze: 0
Petr.t.lbc z ekipy modu A?SR 1938-1945 pokaza? nam kilka nowych screenów przedstawiaj?cych bunkry. Wi?cej informacji w temacie na forum ArmA.info.


Iraq Modern Warfare Mod - screeny
data: 18.11.2007 | 15:22 | autor: Red | komentarze: 0
Twórcy modu Iraq Modern Warfare Mod, Ghost i SWAT-guy pokazali kilka screenów z aktualnego post?pu prac na forum BIS'u. Jak na razie, mo?emy na nich zobaczy? opancerzonego HMMWV oraz jednostki Navy SEAL:


ArmA Edit - zaktualizowana wersja
data: 18.11.2007 | 15:01 | autor: Red | komentarze: 0
Chris Henderson wyda? na swojej stronie now? wersj? przydatnego narz?dzia o nazwie ArmA Edit. U?atwia ono pisanie skryptów oraz posiada wbudowany kreator plików Briefing i Overview.

Version 1.2.7500 DATE: 11/07/07

- Nieznacznie ulepszone pisanie
- Dodano kilka nowych klas d?wi?ku oraz wprowadzono zmiany do kreatora plików description.ext
- Kilka mniejszych zmian
FTP @ ArmA.info - ArmA Edit [1 MB]