Piechota FLCV Cameron'a McDonalds'a
data: 06.12.2007 | 19:33 | autor: Itan | komentarze: 29
Cameron McDonald upublikowa? na forum Bohemii Interactive nowe screeny swojej piechoty z FLCV (Fight Load Carrying Vest). Napewno niejednemu czytelnikowi teraz leci ?linka z ust, ogl?daj?c te screeny :)

Raport z prac autora:

"Nie wykluczam, ?e wykonam jeszcze jeden LBV (Load Bearing Vest) i przypinan? wersje FLCV dla ró?norodno?ci. Potem nadejdzie czas na zrobienie ca?ego oddzia?u."

Przy okazji kilka ciekawostek zwi?zanych z tematem:

Tekst alternatywny

Kamizelka MOLLE I LOAD BEARING VEST (LBV) sk?ada si? z 3 po??czonych cz??ci: dwóch paneli przednich pokrytych ta?mami do zaczepienia ?adownic oraz z szelek no?nych w kszta?cie litery H.
Na ka?dym panelu, wykonanym z drobnej zielonej siatki, znajduje si? po osiem ta?m ró?nej d?ugo?ci do przy??czania ekwipunku oraz po trzy punkty do pod?a?zenia pasa. Panele przednie ??cz? si? ze sob? za pomoc? dwóch klamer Fastex z czarnego tworzywa. Jedna znajduje si? na wysoko?ci brzucha a druga klatki piersiowej. Na górze panele przechodz? w szerokie, mi?kkie szelki, które nast?pnie zw??aj? si? i ??cz? na dole z pasem. Mo?na regulowa? d?ugo?? tych szelek oraz ich szeroko?? na wysoko?ci karku. U?ycie kroju litery H zamiast "pe?nych pleców" oraz siatki na panelach polepsza wentylacj? i zapobiega przegrzaniu.

Tekst alternatywny

Natomiast, obecnie u?ywany MOLLE II FIGHTING LOAD CARRYING VEST (FLCV) jest kamizelk? zintegrowan? z pasem g?ównym (MOLLE I LBV jest wycofywany). Na obu panelach znajduje si? po osiem ta?m ró?nej d?ugo?ci, z tego trzy na pogrubionym pasie. Panele ??cz? si? na wysoko?ci pasa oraz na wysoko?ci klatki piersiowej za pomoc? klamr Fastex. Pas jest mi?kko wy?cie?any i od wewn?trz umieczono na nim siateczk?, dzi?ki czemu stworzono wewn?trzne kieszenie.

Kwesti? sporn? pozostaje fakt zintegrowania pasa z kamizelk?. W MOLLE I LBV mo?na by?o odmontowa? pas, gdy by?a niepotrzebna ca?a reszta i nosi? na nim np. kabur? z broni? krótk?. Obecnie jest to niemo?liwe i ?o?nierz musi albo nosi? ca?y czas kamizelk? albo zaopatrzy? si? w kabur? udow?.
Komentarze
Opinie użytkowników związane z wiadomością:
data: 16.03.2017 | 11:09 | autor: Pharmb658
Hello!
data: 16.03.2017 | 11:09 | autor: Pharme870
Hello! sildenafil generic india http://via3indian.com/#4.html
data: 16.03.2017 | 11:09 | autor: Pharmd778
Hello! [url=http://via3indian.com/#2.html]sildenafil generic india[/url]
data: 16.03.2017 | 11:08 | autor: Pharmd995
Hello!sildenafil generic india
data: 15.03.2017 | 05:06 | autor: Pharmg597
Hello!
data: 15.03.2017 | 05:05 | autor: Pharma862
Hello! cialis online http://www.cia9online.com/#4.html
data: 15.03.2017 | 05:05 | autor: Pharmd730
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online[/url]
data: 15.03.2017 | 05:05 | autor: Pharmg979
Hello!cialis online
data: 13.03.2017 | 23:08 | autor: Pharme354
Hello!
data: 13.03.2017 | 23:07 | autor: Pharme786
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Nowy
Dodaj swój komentarz...Strona
« Poprzednia | Strona 1 z 3 | Następna »